Kontakt

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave, Hlavná 17, 917 01 Trnava
DS Ȏsmy svetadiel, Borová 8, 919 61

Predstavensto SPOSA-T

Mgr. Soňa Fülöpová, 0917 678 450, predsedníčka
Mária Markovičová, 0908 111 146, podpredsedníčka
Dana Juščáková
Darina Hrebenárová
Mário Bilčík

Dozorná rada SPOSA-T

Peter Baláž
Mgr. Jarmila Ponecová
Jarmila Hodálová

Email: sposa.t@gmail.com