Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave

Sposa-T

SPOSA-T je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom. Jej cieľom je presadzovanie a podpora opatrení, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života postihnutých ľudí s poruchou autistického spektra /PAS/ a mentálnym znevýhodnením. Postupnými krokmi buduje centrum služieb Ôsmy svetadiel, komunitného charakteru, kde nájdu podporu a pomoc rodiny s členom s PAS počas celého života, podľa individuálnych potrieb.

SPOSA-T od svojho vzniku v roku 1998 vyvíja osvetovo-poradenskú i mediálnu činnosť, organizuje kurzy , školenia, konferencie pre rodičov a odborníkov, oboznamuje odbornú aj laickú verejnosť o problematike autizmu, pomáha pri príprave návrhov na legislatívne zmeny ku Koncepcii celoživotnej starostlivosti o ľudí s PAS. Organizuje voľnočasové aktivity, výlety, rekondičné pobyty pre celé rodiny, výstavy, charitatívne koncerty či iné prezentačné podujatia. Na podnet združenia vznikli v regióne autistické triedy v materských školách, základných školách i praktická škola.

Od roku 2014 SPOSA-T poskytuje v centre Ôsmy svetadiel, sociálne služby v dennom stacionári pre dospelých ľudí s PAS.

© 2021 Sposa-T