Partneri

Partneri 2017


Michal Szalay, Veľký Biel / Poľnohospodárska výroba. Veľkoobchodný predaj plodín a rastlín

Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Staré mesto Bratislava


JUDr. Daniela Jašeková

Partneri 2016